Archive for 9 mars, 2011

Estländska fiskarhustrurs sjal

Såna här satt de och stickade, de estländska fiskarhustrurna, medan de väntade på att männen skulle komma hem från havet. Trådarnas skirhet fick dem hela tiden att tänka på fisknät och längta ännu mer.